Tag: เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง

ประโยชน์ของไม้แดง

ประโยชน์ของไม้แดง

| กุมภาพันธ์ 19, 2013 | 0 Comments

ไม้แดงมีอายุการใช้งานแบบปกติมากกว่า 10 ปี เป็นไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงตามธรรมชาติ และจะมีความทนทานมากยิ่งขึ้น หากเป็นไม้แดงที่นำมาจากการเพาะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมากกว่า   25 ปีขึ้นไป  จึงมีความนิยมนำไม้แดงไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งต่างๆ เพราะเนื้อไม้ของไม้แดงนั้น ค่อนข้างแข็งแรง มีน้ำหนัก สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ได้แก่ การนำไปทำเสาบ้านหรือเสาอาคาร การนำไปทำเป็นคาน การนำไปทำเป็นพื้นไม้แดง หรือแม้แต่กระทั่งการทำไปใช้ทำเป็นเครื่องเรือน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกไม้แดงนั้นยังส่งผลต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีขึ้น แล้วยังพบว่าไม้แดงเหมาะสมที่จะปลูกป่าปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม ป่าวนเกษตร ป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลุกใหม่ เป็นต้น เพราะไม้แดงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำหรือลำธารในบริเวณที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ไม้แดงเป็นไม้ที่มีระบบรากลึก และมีระบบรากที่แผ่กระจายได้ดีช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณดินร่วนดินทราย  แต่ในปัจจุบันพบว่าไม้แดงเริ่มจะหาได้ยาก เนื่องจากมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย หรือมีผู้ประกอบการนิยมทำการปลูกไม้แดงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น ตามแหล่งซื้อขายไม้แดงที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ร้านจำหน่ายไม้แดง ร้านรับติดตั้งพื้นไม้แดงมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ฯลฯ

Continue Reading

ไม้แดง

ไม้แดง

| กุมภาพันธ์ 19, 2013 | 0 Comments

ไม้แดงมีอายุการใช้งานแบบปกติมากกว่า 10 ปี เป็นไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงตามธรรมชาติ และจะมีความทนทานมากยิ่งขึ้น หากเป็นไม้แดงที่นำมาจากการเพาะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมากกว่า 25 ปีขึ้นไป จึงมีความนิยมนำไม้แดงไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งต่างๆ เพราะเนื้อไม้ของไม้แดงนั้น ค่อนข้างแข็งแรง มีน้ำหนัก สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ได้แก่ การนำไปทำเสาบ้านหรือเสาอาคาร การนำไปทำเป็นคาน การนำไปทำเป็นพื้นไม้แดง หรือแม้แต่กระทั่งการทำไปใช้ทำเป็นเครื่องเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกไม้แดงนั้นยังส่งผลต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีขึ้น แล้วยังพบว่าไม้แดงเหมาะสมที่จะปลูกป่าปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม ป่าวนเกษตร ป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลุกใหม่ เป็นต้น เพราะไม้แดงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำหรือลำธารในบริเวณที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ไม้แดงเป็นไม้ที่มีระบบรากลึก และมีระบบรากที่แผ่กระจายได้ดีช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณดินร่วนดินทราย แต่ในปัจจุบันพบว่าไม้แดงเริ่มจะหาได้ยาก เนื่องจากมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย หรือมีผู้ประกอบการนิยมทำการปลูกไม้แดงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น ตามแหล่งซื้อขายไม้แดงที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ร้านขายไม้แดง ร้านรับติดตั้งพื้นไม้แดงมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ฯลฯ

Continue Reading

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง

| พฤศจิกายน 2, 2010 | 0 Comments

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง เฟอริเจอร์ไม้แดงถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน เพราะเนื้อไม้แดงที่มีสีออกน้ำตาลอมแดงนั้นเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว อีกทั้งสีของไม้แดงนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของบ้านและเจ้าของอาคารเป็นจำนวนมากด้วย เหตุผลที่ดีหลายประการที่คนนิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงไว้ในครอบครอง คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องกังวล หากซื้อโต๊ะไม้แดง หรือเก้าอี้ไม้แดงไปแล้วจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ความคุ้มค่าด้านราคาของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงนั้นถือว่ามีมาก เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต่ำกว่าสิบปี ซึ่งบางบ้านนั้นก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนมาถึงรุ่นหลาน เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงหลายชิ้นก็ยังใช้งานได้ดี ซึ่งถึงแม้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงจะมีราคาแพงกว่าชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนอื่นๆ หรืออาจจะมีความสวยงามน้อยกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานแล้วพบว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าแน่นอน ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง เช่น การเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงมีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายได้ลำบาก ต้องใช้คนหลายคนในการขนย้าย นอกจากนี้แล้วข้อเสียอื่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงก็สามารถมองข้ามไปได้หากมองถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของมัน ทั้งนี้หากคุณต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงสามารถสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงได้ที่ร้านขายไม้แดง บริษัทจำหน่ายไม้แดง ร้านขายพื้นไม้แดง ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ร้านขายไม้แดงแปรรูป ได้ทั่วไปตามท้องตลาด

Continue Reading

ประโยชน์ของไม้แดง

ประโยชน์ของไม้แดง

| ตุลาคม 15, 2010 | 0 Comments

ประโยชน์ของไม้แดง ไม้แดงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ที่พบมากที่สุดคือ การใช้ไม้แดงไปทำเฟอร์นิเจอร์ เสาเรือน คาน ไม้หมอนรถไฟ นำไม้แดงไปต่อเรือ และนำไม้แดงไปสร้างสะพาน เป็นต้น ซึ่งไม้แดงเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก และไม่ค่อยถูกรบกวนจากมอด ปลวก และแมลง เท่าไหร่นัก ทำให้เฟอร์นิเจอร์และสิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรง และนี่เองจึงเป็นเหตุผลผู้คนจึงนิยมนำไม้แดงไปใช้กันมาก นอกจากเนื้อไม้แดงที่นำไปใช้งานแล้ว การนำไม้แดงไปเผาจนเป็นถ่านก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เนื่องจากเนื้อของไม้แดงมีความเหมาะสมที่จะนำไปเผาเป็นถ่าน และถ่านที่ทำจากไม้แดงก็ให้ความร้อนที่สูงมาก ส่วนเมล็ดของไม้แดงก็สามารถนำไปรับประทานได้ โดยนำมาคั่วก่อนรับประทาน แล้วกระเทาะเปลือกออก ทานแต่เนื้อที่อยู่ในเมล็ด ซึ่งเมล็ดไม้แดงคั่วจะมีรสชาติคล้ายๆ กับมะขามคั่ว นอกจากนี้ การปลูกไม้แดงยังให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงจากต้นไม้แดงสามารถเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้กับดินและรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายกว้างของไม้แดง ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายอีกด้วย

Continue Reading