ไม้แดง

ไม้แดง

ภาพประกอบบทความ "ไม้แดง" คุณสมบัติเด่นของไม้แดง

“ไม้แดง” คุณสมบัติเด่นของไม้แดง

คุณสมบัติของไม้แดงแบ่งออกได้หลากหลายประเภทการใช้งาน ซึ่งในคุณสมบัติด้านเนื้อไม้ของไม้แดงนั้น เป็นเนื้อไม้ที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง มีอายุการใช้งานนานกว่า 10-25 ปีเลยทีเดียว จึงทำให้ราคาไม้แดงมีราคาแพง แต่ก็คุ้มค่าต่อการเลือกซื้อไม้แดงไปทำการตกแต่งที่อยู่อาศัย หรือในงานก่อสร้างได้ ตามร้านขายไม้แดง ร้านขายพันธุ์ไม้แดง จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำว่าคุณต้องการซื้อไม้แดงไปทำงานประเภทใด ซึ่งอาจใช้ไม้แดงในการทำเป็นเสาบ้าน ไม้คาน หรือแม้แต่กระทั่งการเลือกใช้ไปทำพื้นไม้ไม้แดง เป็นต้น ไม้แดงยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทำเป็นถ่านและฟืน เพราะเป็นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะพอสมควร และถ่านที่ทำจากไม้แดง จะให้ความร้อนสูงสามารถใช้หุงต้มได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากไม้แดงจะมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแล้ว คุณลักษณะของไม้แดงยังทำให้ไม้แดงนั้นเหมาะที่จำนำไปปลูกป่าไม้แดง หรือปลูกเป็นต้นไม้เพื่อให้เป็นตัวปรับปรุงสภาพแวดล้อมของป่าบริเวณนั้นนั้น ยกตัวอย่างเช่น การปลูกไม้แดงด้วยเมล็ดไม้แดง ในเชิงของการรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เป็นภูเขาหรือมีความลาดชันสูง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลในช่วงไม่เกิน 600 เมตร เนื่องจากไม้แดงเป็นไม้ที่มีระบบรากที่ลึก และรากของไม้แดงสามารถแผ่กระจายในใต้ดินได้ดี ทำให้ไม้แดงมีคุณสมบัติในการช่วยยึดหน้าดิน ชะลอการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะดินร่วน ดินทราย นอกจากนี้ยังนิยมนำไม้แดงมาปลูกป่าเพื่อปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม หรือปลูกไม้แดงเพื่อทำการปลูกป่าใหม่

ไม้แดง

ภาพประกอบบทความ "ไม้แดง" ราคาขายไม้แดง

“ไม้แดง” ราคาขายไม้แดง

ร้านขายไม้แดง หรือบริษัทจำหน่ายไม้แดง เลือกทำธุรกิจการขายไม้แดง เนื่องจากไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความนิยมในการนำมาใช้งานกันมาก และราคาไม้แดงก็ไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับราคาไม้สัก โดยมีราคาไม้แดงดังต่อไปนี้
- ไม้แดง ความหนา 1 นิ้ว กว้าง 4-6 นิ้ว ยาว 4 เมตร มีราคาไม้แดง 1,500 – 1,600 บาทต่อคิวฟุต (เปรียบเทียบกับราคาไม้สักในขนาดเดียวกัน จะมีราคา 3,000 – 4,000 บาทต่อคิวฟุต)
- ไม้แดง ความหนา 1.5 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 5 เมตร มีราคาไม้แดง 2,500 บาทต่อคิวฟุต
- ไม้แดง ความหนา 18 มิลลิเมตร กว้าง 38 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร มีราคาไม้แดง 1,000 บาทต่อคิวฟุต (ไม้แดงขนาดใหญ่กว่านี้จะมีราคาตั้งแต่ 1,200 – 1,500 บาทขึ้นไป)
สำหรับไม้แดงเก่า อาจจะมีราคาถูกกว่านี้ และสามารถตกลงราคาไม้แดงกับผู้ขายไม้แดงได้ ตามสภาพของไม้แดงเก่าที่จำหน่าย ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงจะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง และขนาดไม้แดงที่นำมาทำ

ไม้แดง

ภาพประกอบบทความ"ไม้แดง" ถิ่นกำเนิดของไม้แดง

“ไม้แดง” ถิ่นกำเนิดของไม้แดง

ไม้แดง มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบแล้ง ซึ่งพันธุ์ไม้แดงนี้ สามารถพบเจอได้โดยทั่วไปในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา แต่ในปัจจุบันจากการรวบรวมข้อมูลไม้แดง จะพบว่าไม้แดงถูกนำเข้ามาจากประเทศลาวเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะลำต้นของไม้แดง จะมีเปลือกที่บาง มีความสูง 300-400 เซ็นติเมตร ลักษณะของเนื้อไม้แดงจะเป็นสีน้ำตาลแดง มีกระพี้อยู่เล็กน้อย สีขาวออกเหลืองอ่อน โดยรวมนั้น ไม้แดงมีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ประดู่มาก มองด้วยตาเปล่าไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไม้ชนิดใด ทั้งนี้ในการค้าขายไม้แดง สามารถทดแทนการใช้งานไม้ประดู่ไปได้ด้วยเช่นกัน คนทั่วไป มักนิยมซื้อไม้แดงไปทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะพื้นไม้ในบ้าน ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ซึ่งอายุของไม้แดงสามารถอยู่ได้มากกว่า 15 ปีเลยทีเดียว ถือได้ว่าเป็นไม้คุณภาพดี ซึ่งส่งผลให้ชาวสวนไม้ต้องการปลูกไม้แดง หรือต้องการเมล็ดไม้แดงเพื่อปลูกไว้ทำธุรกิจค้าไม้ ร้านขายไม้แดงจึงผุดขึ้น มีให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อไม้แดงกันได้หลายตัวเลือก หลายคุณภาพ และราคาของไม้แดงนั้น ก็มีราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในอย่างเดียวกัน ข้อด้อยของมัน มีเพียงการเปลี่ยนแปลงสีผิวของไม้รวดเร็ว เมื่อตัดไม้แดงมาใหม่มักจะเป็นสีแดงสด สามารถทำสีชักเงาได้ดี แต่หากใช้ไปในระยะหนึ่งแล้ว จะพบว่าสีจะคล้ำขึ้นเรื่อยๆ จนออกเป็นสีดำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของไม้จริงทุกชนิดที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งเหตุผลประกอบกับแสงจากดวงอาทิตย์ และความชื้นในอากาศ เพราะฉะนั้น หากจะเลือกไม้แดงมาเป็นพื้นไม้ของบ้านคุณแล้วละก็ ต้องเลือกไม้แดงที่ผ่านการอบให้มีความชื้นไม่เกิน 12% อีกทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งไม้แดงในบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือมีโอกาสที่จะเปียกน้ำง่าย เพื่อลดอาการโป่งพองของไม้ได้