Recent Articles

ลักษณะลำต้นของไม้แดง

ลักษณะลำต้นของไม้แดง

| มกราคม 15, 2010 | 0 Comments

ลักษณะลำต้นของไม้แดง ลำต้น (Stem) ไม้แดงเป็น ไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 25 เมตร ลำต้นค่อนข้าง เปลา ตรงหรือเป็นปุ่มปม เรือนยอด รูปทรงกลมหรือเก้งก้างไม่แน่นอน สีเขียวอ่อนออกแดง ยอดอ่อนมีขน สีเหลืองปกคลุม

Continue Reading

คุณลักษณะของไม้แดง

คุณลักษณะของไม้แดง

| มกราคม 15, 2010 | 0 Comments

คุณลักษณะของไม้แดง ไม้แดงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบสูง 15-25 เมตร ลำต้นค่อนข้างเปลาตรงหรือเป็นปุ่มปม ในสภาพที่ดินตื้นไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ลำต้นจะเล็กและคดงอ จะแตกกิ่งต่ำมีพุ่มใบมาก เปลือกสีเทาอมแดง ตกสะเก็ดออกเป็นแผ่นบางๆ รอบลำต้น เปลือกในสีน้ำตาลแดง เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง รูปทรง (เรือนยอด)  เรือนยอดเป็นพุ่มกว้างไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ติดเรียงสลับยาว 10-30 ซม. ช่อหนึ่งๆ มีช่อแขนงที่ออกจากปลายก้านช่อใหญ่สองช่อ ระหว่างง่ามช่อแขนงจะมีตุ่ม สีน้ำตาลแดงหรือสีชมพูปรากฎอยู่ ดอก มีขนาดเล็ก ออกรวมกับเป็นช่อที่ไม่แยกแขนง รูปทรงกลมคล้ายดอกกระถินกลีบดอกมี 5 กลีบ สีเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ผล เป็นฝักรูปไตแบนๆ ผิวฝักแข็งเหมือนไม้ ยาว 7-10 ซม. ฝักแก่จะมีสีน้ำตาลอมเทา เมื่อฝักแก่จะแตกอ้าตามรอยประสานเป็นสองซีก ผนังฝักที่แตกจะม้วนบิดงอ เมล็ดแบนมีหลายเมล็ดติดตามขอบล่างด้านในฝัก ผลแก่ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขึ้นกระจายทั่วไปในป่าเบญจพรรณแล้งและขึ้นทุกภาคทั่วประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างจากสุราษฎร์ธานีลงไป

Continue Reading

ถิ่นกำเนิดของไม้แดง

ถิ่นกำเนิดของไม้แดง

| มกราคม 15, 2010 | 0 Comments

ถิ่นกำเนิดของไม้แดง ถิ่นกำเนิดของไม้แดงนั้น โดยทั่วไปมักขึ้นในป่าดิบแล้ง ซึ่งไม้แดงนี้สามารถพบเจอได้มากใน ประเทศไทย ลาว พม่า เขมร แต่ในตอนนี้นั้นจะนำเข้าจากลาวเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะลำต้นของไม้แดงคือ มีเปลือกบาง มีขนาดใหญ่ สูง ขนาดโต 300-400 ซม. ไม้แดงนั้นจะสูง ประมาณ 40 เมตร ลักษณะเนื้อไม้ แก่นเป็นสีน้ำตาลแดง มีกระพี้สีขาวออกเหลืองอ่อน และ ไม้แดงเป็นไม้ที่มีกระพี้น้อย เป็นไม้ที่มีกระพี้น้อย ลักษณะโดยรวมใกล้เยงไม้ประดู่มาก มองด้วยตาแยกความแตกต่างได้ยาก ใช้จึงทดแทนไม้ประดู่ได้เป็นอย่างดี การใช้ประโยชน์ มักใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง คานตง และโดยเฉพาะไม้พื้นบ้าน ความแข็งแรงต่อการดัด 1447 กก./ ตร.ซม. ความหนาแน่น 890 กก./ ลบ.ม. ความทนทาน มากกว่า 15 ปี คำวิจารณ์ ไม้แดงถือว่าเป็นไม้ที่คุณภาพดี ราคาถูกเมื่อเทียบกับไม้หลายๆชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน ข้อด้อยของไม้แดงคือ มักจะเปลี่ยนสีเร็ว เมื่อตัดใหม่มักจะมีสีแดงสด [...]

Continue Reading

ประโยชน์ของไม้แดง

ประโยชน์ของไม้แดง

| กุมภาพันธ์ 19, 2013 | 0 Comments

ไม้แดงมีอายุการใช้งานแบบปกติมากกว่า 10 ปี เป็นไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงตามธรรมชาติ และจะมีความทนทานมากยิ่งขึ้น หากเป็นไม้แดงที่นำมาจากการเพาะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมากกว่า   25 ปีขึ้นไป  จึงมีความนิยมนำไม้แดงไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งต่างๆ เพราะเนื้อไม้ของไม้แดงนั้น ค่อนข้างแข็งแรง มีน้ำหนัก สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ได้แก่ การนำไปทำเสาบ้านหรือเสาอาคาร การนำไปทำเป็นคาน การนำไปทำเป็นพื้นไม้แดง หรือแม้แต่กระทั่งการทำไปใช้ทำเป็นเครื่องเรือน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกไม้แดงนั้นยังส่งผลต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีขึ้น แล้วยังพบว่าไม้แดงเหมาะสมที่จะปลูกป่าปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม ป่าวนเกษตร ป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลุกใหม่ เป็นต้น เพราะไม้แดงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำหรือลำธารในบริเวณที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ไม้แดงเป็นไม้ที่มีระบบรากลึก และมีระบบรากที่แผ่กระจายได้ดีช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณดินร่วนดินทราย  แต่ในปัจจุบันพบว่าไม้แดงเริ่มจะหาได้ยาก เนื่องจากมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย หรือมีผู้ประกอบการนิยมทำการปลูกไม้แดงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น ตามแหล่งซื้อขายไม้แดงที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ร้านจำหน่ายไม้แดง ร้านรับติดตั้งพื้นไม้แดงมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ฯลฯ

Continue Reading

ไม้แดง

ไม้แดง

| กุมภาพันธ์ 19, 2013 | 0 Comments

ไม้แดงมีอายุการใช้งานแบบปกติมากกว่า 10 ปี เป็นไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงตามธรรมชาติ และจะมีความทนทานมากยิ่งขึ้น หากเป็นไม้แดงที่นำมาจากการเพาะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมากกว่า 25 ปีขึ้นไป จึงมีความนิยมนำไม้แดงไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรืองานตกแต่งต่างๆ เพราะเนื้อไม้ของไม้แดงนั้น ค่อนข้างแข็งแรง มีน้ำหนัก สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ได้แก่ การนำไปทำเสาบ้านหรือเสาอาคาร การนำไปทำเป็นคาน การนำไปทำเป็นพื้นไม้แดง หรือแม้แต่กระทั่งการทำไปใช้ทำเป็นเครื่องเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกไม้แดงนั้นยังส่งผลต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีขึ้น แล้วยังพบว่าไม้แดงเหมาะสมที่จะปลูกป่าปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม ป่าวนเกษตร ป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลุกใหม่ เป็นต้น เพราะไม้แดงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำหรือลำธารในบริเวณที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 600 เมตร ไม้แดงเป็นไม้ที่มีระบบรากลึก และมีระบบรากที่แผ่กระจายได้ดีช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณดินร่วนดินทราย แต่ในปัจจุบันพบว่าไม้แดงเริ่มจะหาได้ยาก เนื่องจากมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย หรือมีผู้ประกอบการนิยมทำการปลูกไม้แดงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น ตามแหล่งซื้อขายไม้แดงที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ร้านขายไม้แดง ร้านรับติดตั้งพื้นไม้แดงมีการตัดไม้แดงจริงตามธรรมชาติไปวางจำหน่าย ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ฯลฯ

Continue Reading

การแบ่งเกรดของไม้แปรรูป

การแบ่งเกรดของไม้แปรรูป

| พฤษภาคม 6, 2011 | 0 Comments

ไม้แปรรูป ไม้แปรรูปจะมีการแบ่งเกรดของไม้ คือ เกรดเอ และเกรดบี โดยเกรดบีจะเป็นไม้ที่นำไปใช้ทั่วๆไป เว็บไซต์ของเราบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไม้ และเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องไม้แปรรูป การผลิตไม้แปรรูป จะมีกระบวนการผลิตหลายกรรมวิธี และมีวัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกันออกไป สามารถนำขี้เลื่อยที่มาจากกระบวนการแปรรูปไม้ มาอัดทำเป็นไม้อัดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย บ้านสมัยก่อนจะนิยมสร้างจากไม้ เนื่องจากหาง่ายและทำให้บ้านร่มเย็นน่าอยู่ ไม้นั้นมีประโยชน์ในการสร้างบ้านอย่างมาก เช่นการทำโครงหลังคา บุผนัง ทำพื้น ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น ไม้สนนั้นเป็นไม้ที่มีความทนทาน และเป็นที่นิยมนำมาใช้งาน ไม้สน เป็นไม้ใบแคบ เรียวแหลม มีลักษณะเหมือนเข็ม มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลก ขนาดของไม้แปรรูปจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดได้เนื่องจากการหดตัวของไม้ การแปรรูปไม้นั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาติตามกฏหมาย เรามีข้อมูลเกี่ยวกับไม้แปรรูป รวบรวมไว้ให้ได้ทำการศึกษากันอย่างจุใจ ในสมัยนี้นิยมใช้เหล็กในการก่อสร้างบ้านแทนการใช้ไม้แปรรูป เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า มักเรียกชื่อไม้แปรรูปที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ในปัจจุบันไม้แปรรูปมีราคาสูงกว่าเก่ามากเนื่องจากจำนวนต้นไม้ที่น้อยลงไป ทุกวัน ท่านสามารถสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ได้จากเว็บไซต์ของเรา ไม้สนแปนรูปสามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกเพราะมีคงทนต่อทุกสภาวะ อากาศ การผลิตไม้แปรรูปต้องนำต้นไม้เข้าโรงงานเร็วทันทีหลังตัดโค่นไม่เกิน 7 วัน ไม้แปรรูป เป็นไม้ที่แปรรูปจากไม้ซุงท่อน ที่ได้ผ่านการการเลื่อยหรือถากมาเพื่อนำไม้แปรรูปที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่างๆ การซื้อขายไม้แปรรูปมักจะขายในลักษณะเป็นลูกบาศก์ฟุต หรือขายเป็นแผ่น การผลิตไม้แปรรูปที่มีคุณภาพ จะต้องมาจากวัสดุที่ดี และยังรวมถึงความเชี่ยวชาญในการแปรรูป

Continue Reading

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง

| พฤศจิกายน 2, 2010 | 0 Comments

เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง เฟอริเจอร์ไม้แดงถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน เพราะเนื้อไม้แดงที่มีสีออกน้ำตาลอมแดงนั้นเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว อีกทั้งสีของไม้แดงนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของบ้านและเจ้าของอาคารเป็นจำนวนมากด้วย เหตุผลที่ดีหลายประการที่คนนิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงไว้ในครอบครอง คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องกังวล หากซื้อโต๊ะไม้แดง หรือเก้าอี้ไม้แดงไปแล้วจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ความคุ้มค่าด้านราคาของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงนั้นถือว่ามีมาก เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต่ำกว่าสิบปี ซึ่งบางบ้านนั้นก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนมาถึงรุ่นหลาน เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงหลายชิ้นก็ยังใช้งานได้ดี ซึ่งถึงแม้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงจะมีราคาแพงกว่าชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนอื่นๆ หรืออาจจะมีความสวยงามน้อยกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานแล้วพบว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าแน่นอน ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง เช่น การเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้แดงมีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายได้ลำบาก ต้องใช้คนหลายคนในการขนย้าย นอกจากนี้แล้วข้อเสียอื่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงก็สามารถมองข้ามไปได้หากมองถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของมัน ทั้งนี้หากคุณต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงสามารถสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงได้ที่ร้านขายไม้แดง บริษัทจำหน่ายไม้แดง ร้านขายพื้นไม้แดง ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ร้านขายไม้แดงแปรรูป ได้ทั่วไปตามท้องตลาด

Continue Reading

ประโยชน์ของไม้แดง

ประโยชน์ของไม้แดง

| ตุลาคม 15, 2010 | 0 Comments

ประโยชน์ของไม้แดง ไม้แดงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ที่พบมากที่สุดคือ การใช้ไม้แดงไปทำเฟอร์นิเจอร์ เสาเรือน คาน ไม้หมอนรถไฟ นำไม้แดงไปต่อเรือ และนำไม้แดงไปสร้างสะพาน เป็นต้น ซึ่งไม้แดงเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก และไม่ค่อยถูกรบกวนจากมอด ปลวก และแมลง เท่าไหร่นัก ทำให้เฟอร์นิเจอร์และสิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรง และนี่เองจึงเป็นเหตุผลผู้คนจึงนิยมนำไม้แดงไปใช้กันมาก นอกจากเนื้อไม้แดงที่นำไปใช้งานแล้ว การนำไม้แดงไปเผาจนเป็นถ่านก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เนื่องจากเนื้อของไม้แดงมีความเหมาะสมที่จะนำไปเผาเป็นถ่าน และถ่านที่ทำจากไม้แดงก็ให้ความร้อนที่สูงมาก ส่วนเมล็ดของไม้แดงก็สามารถนำไปรับประทานได้ โดยนำมาคั่วก่อนรับประทาน แล้วกระเทาะเปลือกออก ทานแต่เนื้อที่อยู่ในเมล็ด ซึ่งเมล็ดไม้แดงคั่วจะมีรสชาติคล้ายๆ กับมะขามคั่ว นอกจากนี้ การปลูกไม้แดงยังให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงจากต้นไม้แดงสามารถเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้กับดินและรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายกว้างของไม้แดง ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายอีกด้วย

Continue Reading